• Pomoć pri Izboru rešenja za štampu

Da bi donele dobru odluku o svojoj internoj optimizaciji štampe, poslovne organizacije kao prvo treba da precizno procene trenutno stanje i kvalitet postojećeg rešenja, što ne podrazumeva samo uređaje, već i potrošne materijale koji se koriste. Potom je neophodno da se definišu potrebe organizacije za internom štampom. Pored utvrđivanja obima štampe, stručnjaci InP-a posebnu pažnju obraćaju na vrstu i složenost dokumenata koji se pojavljuju kod korisnika. Ne ulazeći u detalje, ovo su inputi pomoću kojih se identifikuju mogućnosti za poboljšanje postojećih, odnosno inplementaciju novih usluga.

Na bazi procene trenutnog stanja i očekivanih potreba po pitanju štampe formiramo korporativnu strategiju štampe koja identifikuje mogućnosti za revitalizaciju postojećeg okruženja za štampu, smanjenja troškova, kao i poboljšanja produktivnosti korisnika.

Objektivnost

Nezavistan i transparentan proces je neophodan kako bi se obezbedilo da pristup optimizaciji bude customer oriented, a ne definisan mogućnostima određenog vendora, odnosno u cilju promocije jednog od potencijalnih dobavljača

Metodologija

InP primenjuje ono sto je prepoznato kao industrijski best practice, način rada se predstavlja klijentu na samom početku i njegova podrška je neophodna kako bi se došlo do cilja

Iskustvo

Za neophodno iskustvo nema zamene, pogotovo u krajnje transparentnim projektima kao što je opimizacija printing rešenja, gde InP poseduje obimno iskustvo kao i znanja po kojima je ekspert u ovoj oblasti

Tokom našeg rada utvrdili smo da tehnička strana rešenja može da bude manje komplikovani izazov. Ljudski faktor, otpor prema promenama, zabrinutost za status i sl. često su pitanja kojima treba posvetiti posebnu brigu i predanost. Iz tog razloga smo posvetili značajne resurse pitanjima upravljanja promenama, komunikacije, razumevanja klijentove kulture, kao i individualnih potreba zaposlenih.

  • InPrint Consulting

  • Borisavljevićeva 73, Beograd

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cilj InP-a je da pomogne krajnjim korisnicima isključivo savetima, a po pitanju opreme i usluga za printing u poslovnom okruženju.

Copyright © 2021 Hotel Sato | Websystem by Emarket1ng.NET