• Savetovanje pri definisanju tenderskog zahteva

InP pruža konsultantske usluge organizacijama pri definisanju potrebnih specifičnih zahteva neophodnih za objavu tendera za nabavku usluga printinga, a sve to kako bi se osiguralo da investitor dobije najbolju vrednost po najkonkurentnijim cenama.

InP radi sa izvršnim direktorima, finansijskim direktorima i drugim višim rukovodiocima kako bi pomogli u usklađivanju njihove strategije nabavke sa strateškim smernicama i operativnim potrebama organizacije.

InP se fokusira na sledeća četiri faktora kako bi se postigli izvrsni rezultati ove vrste usluga:

  • poznavanje lokalnog i regionalog tržista,

  • stručnost u organizaciji procesa nabavke,

  • razumevanje cross-section problematike i načina saradnje,

  • komercijalna kreativnost i inovativnost.

  • InPrint Consulting

  • Borisavljevićeva 73, Beograd

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cilj InP-a je da pomogne krajnjim korisnicima isključivo savetima, a po pitanju opreme i usluga za printing u poslovnom okruženju.

Copyright © 2021 Hotel Sato | Websystem by Emarket1ng.NET