Think before you PRINT

Sigurno ste se puno puta upitali:

  • Koje je realno stanje moje opreme za štampu, da li i koliko još mogu da koristim postojeće uređaje?

  • Da li znam tačno koliki su troškovi štampanja raznih dokumenata?

  • Da li bih i koliko mogao da uštedim na printingu?

  • Da li koristim odgovarajuću opremu i odgovarajuća rešenja za moje potrebe?

  • Da li smo našim tenderskim zahtevom obuhvatili sve što je potrebno kako bi izabrali najboljeg dobavljača i obezbedili besprekornu uslugu?

Danas smo svedoci situacije da svaki dobavljač tvrdi kako upravo on poseduje najbolje i najekonomičnije rešenje za vaše potrebe, bazirano na tehnologiji i/ili brendu koji mu je dostupan. Isto tako, krajnji korisnici imaju sve manje vremena, kao i ostalih resursa, da donesu ispravnu odluku o tome koga angažovati po pitanju usluga printinga. Upravo u tome InPrint Consulting (InP) pronalazi svoju ulogu na lokalnom tržištu.

ZAŠTO InP?

Cilj InP-a je da pomogne krajnjim korisnicima isključivo savetima, a po pitanju opreme i usluga za printing u poslovnom okruženju.

InP tim sačinjavaju eksperti sa međunarodnim iskustvom iz ove industrije, upoznati sa svim relevantnim regionalnim učesnicima na tržištu, kao i sa postojećim trendovima u industriji, što nam upravo daje priliku da predložimo optimalno rešenje za vaše potrebe ne ograničavajući se pritom na opremu određenog proizvođača, odnosno određenu tehnologiju.

Pomoć pri Izboru Rešenja za Štampu

Da bi donele dobru odluku o svojoj internoj optimizaciji štampe, poslovne organizacije kao prvo treba da precizno procene trenutno stanje i kvalitet postojećeg rešenja, što ne podrazumeva samo uređaje, već i potrošne materijale koji se koriste. Potom je neophodno da se definišu potrebe organizacije za internom štampom. Pored utvrđivanja obima štampe, stručnjaci InP-a posebnu pažnju obraćaju na vrstu i složenost dokumenata koji se pojavljuju kod korisnika...

Savetovanje pri Definisanju Tenderskog Zahteva

InP pruža konsultantske usluge organizacijama pri definisanju potrebnih specifičnih zahteva neophodnih za objavu tendera za nabavku usluga printinga, a sve to kako bi se osiguralo da investitor dobije najbolju vrednost po najkonkurentnijim cenama.

InP radi sa izvršnim direktorima, finansijskim direktorima i drugim višim rukovodiocima kako bi pomogli u usklađivanju njihove strategije nabavke sa strateškim smernicama i operativnim potrebama organizacije.

  • InPrint Consulting

  • Borisavljevićeva 73, Beograd

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cilj InP-a je da pomogne krajnjim korisnicima isključivo savetima, a po pitanju opreme i usluga za printing u poslovnom okruženju.

Copyright © 2021 Hotel Sato | Websystem by Emarket1ng.NET